logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
800
1 000
1 200
1 400
 
10% teenib vähem 610 EUR
10% teenib rohkem 1 521 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Potentsiaalsete klientide poole pöördumine eesmärgiga pakkuda kaupa ja/või teenust ning reklaamida selle müüki.
 • Klientide teenindamine ja valitud toodete demonstreerimine.
 • Sularaha ja sularahata maksete kogumine.
 • Ostetud kaupade kohta kviitungite ja garantiitingimuste väljastamine.
 • Toodete paigutamine riiulitele ja muudesse müügipunktidesse.
 • Vastutus kauba hinna ja nimetuse nõuetekohase märgistamise eest.
 • Kauba kaitsmine varguse või kahjustuste eest.
 • Osalemine regulaarses inventuuris.
 • Puhtuse ja korra säilitamine töökohal.
 • Vastutus kassades oleva sularaha eest.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht Abitöötaja / abiline poes - Äri / kommerts / kaubandus tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

671. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 1 285 EUR

666. koht

Toateenindaja

Turism / toitlustamine / hotellindus

Salary group 2

734 - 1 379 EUR

665. koht

Abitöötaja / abiline poes

Äri / kommerts / kaubandus

Salary group 2

610 - 1 521 EUR

664. koht

Lapsehoidja

Liigitamata elukutsed

Salary group 2

731 - 1 355 EUR

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

1 990 - 8 332 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel