logo

Ole palga määramisel enesekindel

Palgad.ee andmed aitavad teil ühtlustada nii kandidaatide kui ka töötajate palgaootusi teie tasustamisvõimalustega.
Palgaraport sobib valitud positsiooni palgataseme ühekordseks määramiseks. Palgatööriist sobib olukordades, kus otsite andmeid suurema arvu ametikohtade kohta.

Rohkem infot

Miks tasub usaldada palgaanalüüsi Palgad.ee?

Palgauuringus osalejaid

Klientide arv

Positsioonide arv

Langetage enda ettevõtte palgaotsused tuginedes asjakohastele andmetele

Milline on andmete kogumise metoodika Palgad.ee leheküljel?

Palgauuring loodi Slovakkias 2007. aastal Profesia tööportaali poolt, muuhulgas töötati välja ka andmete kogumise, haldamise ning analüüsimise metodoloogia. Ligikaudu 70% kasutajate täidetud küsimustike sisust on puhastatud, st ekstreemsed väärtused saavad seeläbi välja filtreeritud.

Alates 2018. aastast oleme palgainfot arvestanud kvantiilse regressiooni abil, mis võtab arvesse ametipositsioonide, piirkondade, ettevõtete suuruste, haridustaseme, töökogemuse ja vanuse vahelisi seoseid. Regressioonmudel võimaldab meil hinnata palgamäära ka väikese hulga vastajate arvuga - seda juba siis, kui on olemas vähemalt 20 täidetud küsimustikku.

Rohkem infot andmete kogumise metoodikast

Palgaanalüüs aitab seada parimat tasustamisstrateegiat teie ettevõttes

Palgaanalüüs on loodud neile, kes vajavad mõistliku tasustamisstrateegia rakendamist paljudele töötajatele korraga ning seda lühikese aja jooksul. Palgaanalüüs annab kindlustunde strateegiliste otsuste langetamisel, tuginedes seejuures asjakohastele palgaturu andmetele ning säästab teie väärtuslikku aega.

Tasuta prooviversioon Rohkem infot

Mitme riigi palgaaruanded

Uurige välja, millised on palgad teistes riikides

Tööriist Palk võimaldab teil pääseda juurde kõigi seotud ametikohtade palgaandmetele. See on erandlik selle poolest, et juurdepääsu on võimalik tellida mitmele riigile.

See annab teile juurdepääsu kontod mis tahes riigi palgaandmetele. Rohkem riike saate soodustust üheaastase juurdepääsu saamiseks palgatööriistale.

Tasuta prooviversioon

Palgauuringu funktsioonid

LS_PP2_ToolFuncMethodologyTitle
Metoodika

Me oleme kogunud palgaandmeid alates 2007 aastast ning töötame pidevalt selle nimel, et arendada ja täiustada meie andmetöötluse metoodikaid

LS_PP2_ToolFuncDataFromPeopleTitle
Asjakohased andmed

Täidetud küsimustikest tulenevad andmed läbivad üksikasjaliku andmetöötluse.

LS_PP2_ToolFuncBenefitsOverviewTitle
Hüvede ülevaade

Palgaanalüüsi tööriist sisaldab ka ülevaadet töötajate rahalistest ja mitterahalistest hüvedest

LS_PP2_ToolFuncInterfaceTitle
Intuitiivne liides

See võimaldab teil lihtsasti iseseisval määrata enda ettevõtte tasustamisstrateegiat.

LS_PP2_ToolFuncReadableDataTitle
Andmete selge struktureeritus

Palgaanalüüsi tulemused sisaldavad selget informatsiooni ja on kergesti mõistetavad kõigile, kes on vastutavad töötajate tasustamise eest.

LS_PP2_ToolFuncAccessibleDataTitle
Andmete kättesaadavus

Tänu online lahendusele on kogu tiimil andmetele piiramatu ligipääs

LS_PP2_ToolFuncComparisonTitle
Regulaarsed palgavõrdlused

Töötajate palkade automaatne kvartaalne võrdlus palgaturu hetkeseisuga

LS_PP2_ToolFuncSettingsTitle
Seadete salvestamine

Võimalus salvestada valitud ametipositsioone ning tulla nende juurde tagasi igal soovitud ajahetkel

LS_PP2_ToolFuncExportTitle
Raportite eksportimine

Raportit on võimalik salvestada või printida PDF-formaadis

Palgaraport

Palgaraport on asjakohane teabeallikas personalispetsialistidele ja oma ala professionaalidele, kel on tarvis asjakohast palgainfot nii uute inimeste värbamisel kui ka olemasolevate töötajate palgakujundusel. Palgaraport hõlmab endas ametipositsiooni netopalka piirkonna, haridustaseme, töökogemuse või vanuse järgi, kuvades seejuures üksikuid palgakomponente ja mittefinantsilisi hüvesid.

Hind:

99 EUR*

Esitage tellimus Vaadake näidisraportit

*Käesolev hind ei sisalda käibemaksu (ühe valitud ametipositsiooni analüüsi raames.)

Hinnakiri Palgad.ee | ETTEVÕTETELE

Palgauuring

Toome teieni töötajate palgataseme ja tasustamisstrateegia printsiibid

Piiramatu arv ametiprofiile 1 aasta jooksul

 • Töötasu piirkonna, haridustaseme, töökogemuse, ettevõtte suuruse ja vanuse järgi
 • Vastajate jaotumine palgavahemiku järgi
 • Palgavahemik
 • 16 mitterahalise hüvitise loetelu
 • Rahaliste hüvede kasutegurid


 • Raportite eksportimine PDF-formaati
 • Aruannete salvestamine kontol hilisemaks kasutamiseks
 • Töötajate palkade korrapärane võrdlemine tööturul kehtivate palkadega
 • Tugi e-maili ja telefoni teel

990 EUR*

Tasuta prooviversioon
Palgaraport

Väärtuslik ja asjakohane sisend tööintervjuu või töötaja palgaläbirääkimise läbiviimiseks.

1 ametipositsioon

 • Töötasu piirkonna, haridustaseme, töökogemuse, ettevõtte suuruse ja vanuse järgi
 • Vastajate jaotumine palgavahemiku järgi
 • Palgavahemik
 • 16 mitterahalise hüvitise loetelu
 • Rahaliste hüvede kasutegurid


 • Ühekordne palgaraport
 • Saadetud e-kiri, mis sisaldab aruande linki ja selle PDF-versiooni

99 EUR*

Esitage tellimus

Vaadake näidisraportit

* Hinnad on esitatud ilma 20% käibemaksuta
Kui soovite personaalselt kohandatud lahendust, siis võtke meiega julgelt ühendust [email protected],[email protected].