logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
900
1 000
1 100
1 200
1 300
1 400
1 500
1 600
 
10% teenib vähem 865 EUR
10% teenib rohkem 1 677 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Klientide küsimustele vastamine toodete, hindade, kättesaadavuse, toote ja teenuse kasutamise kohta.
 • Turutingimuste analüüsimine, et määrata klientidele optimaalne teenindus.
 • Ettevõtte aruannete lugemine ja suhtarvude arvutamine parimate kasumiväljavaadete kindlaksmääramiseks.
 • Lepingute ja maksete üksikasjade läbirääkimiste pidamine, müügilepingute ja tellimuste ettevalmistamine.
 • Kavandite, prognooside ja pakkumiste koostamine, mis vastavad konkreetsetele klientide vajadustele.
 • Klientidele toodete soovitamine, lähtudes klientide vajadustest ja huvidest.
 • Klientide abistamine ja nõustamine teenuste valimisel.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Enamasti (>15%)
Aeg-ajalt (5-15%)
Harv (<5%)

Ametikoht Müügikonsultant - Äri / kommerts / kaubandus tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

634. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 980 EUR

407. koht

Tervishoiuspetsialist

Meditsiin ja sotsiaalhoolekanne

Salary group 2

646 - 1 976 EUR

406. koht

Müügikonsultant

Äri / kommerts / kaubandus

Salary group 2

865 - 1 677 EUR

405. koht

Toiduainete tehnoloog

Põllumajandus / toiduainetööstus

Salary group 2

907 - 1 544 EUR

1. koht

Tegevdirektor

Tippjuhtimine

Salary group 3

2 362 - 6 079 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel