logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
1 400
1 600
1 800
2 000
 
10% teenib vähem 1 199 EUR
10% teenib rohkem 2 201 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Avalike tööde ehitusplaanide, investeeringuplaanide, arhitektuuri- ja linnauuringute, lokaalplaneeringute uuringute ja analüüside koostamine.
 • Arhitektuuriliste disainilahenduste ja dokumentide väljatöötamine konstruktsioonide paigutamise ning nende valikute, konstruktsioonide ja nende muudatuste projektdokumentatsiooni kohta, sealhulgas ka lahenduste sisemuse ja välimuse, hoonete rekonstrueerimise ja moderniseerimise ning arhitektuurimälestiste taastamise kohta.
 • Inseneride, haljastajate ja teiste spetsialistide välja töötatud alamprojektide projektijuhtimine ja koordineerimine, samuti professionaalne autorijärelevalve ehitustööde osas vastavalt kinnitatud projektdokumentatsioonile ja ehitusjärelevalvele.
 • Arhitektuuriliste tööde teostamine graafilisel ja mudeli kujul, sealhulgas spetsifikatsioonide ja tehniliste dokumentide väljatöötamine.
 • Kinnisvaraomanikele arhitektuurse juhendamise pakkumine ning investorite esindamine ehitustööde ettevalmistamisel ja teostamisel.
 • Ekspertarvamuste ja hinnangute andmine.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht Arhitekt - Ehitus ja kinnisvara tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

671. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 1 285 EUR

355. koht

Psühholoog

Haridus, teadus ja uurimistöö

Salary group 2

1 278 - 2 084 EUR

354. koht

Arhitekt

Ehitus ja kinnisvara

Salary group 2

1 199 - 2 201 EUR

353. koht

Toimetuse juht

Ajakirjandus, trükindus ja meedia

Salary group 2

985 - 2 456 EUR

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

1 990 - 8 332 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel