logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
2 400
 
10% teenib vähem 1 197 EUR
10% teenib rohkem 2 590 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Ehitusprojektide elluviimise meetodide ja protsessi jälgimine vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse standarditele.
 • Vastutus tehniliste seadmete nõuetekohase paigaldamise ja töötamise eest ehitusplatsil.
 • Vastutus ehitustoodete, materjalide, masinate ja seadmete professionaalse ladustamise ja sobivuse eest.
 • Ehituspäeviku igapäevase haldamise järelevalve.
 • Ruumilise positsiooni vastavuse tagamine ehitusdokumentatsiooniga ja ehituse üldiste tehniliste nõuete järgimise tagamine.
 • Jagatud vastutus hoone ehitamiseks välja antud otsuste tingimuste täitmise eest.
 • Tuvastatud puuduste kõrvaldamise tagamine, ehitusjärelevalve käigus kõrvaldamatute puuduste korral nõutud teavitamise tegemine.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht Ehitusjärelevalve tegija - Ehitus ja kinnisvara tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

671. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 1 285 EUR

255. koht

Noorem-projektijuht

Juhtimine

Salary group 2

1 274 - 2 376 EUR

254. koht

Ehitusjärelevalve tegija

Ehitus ja kinnisvara

Salary group 2

1 197 - 2 590 EUR

253. koht

Disainitehnik

Elekter ja energeetika

Salary group 2

1 107 - 2 708 EUR

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

1 990 - 8 332 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel