logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
900
1 000
1 100
1 200
1 300
 
10% teenib vähem 831 EUR
10% teenib rohkem 1 360 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Laste kohanemise soodustamine sotsiaalselt ebasoodsast keskkonnast uue õpikeskkonnaga üleminekul ning keelelise, kultuurilise ja sotsiaalsete barjääride ületamise toetamine.
 • Töötamine koos klassiõpetajate ja teiste haridustöötajatega.
 • Õpivahendite ettevalmistamine.
 • Vaba aja tegevuste (laul, muusika, tants, kunst, draama jne) juhtimine ja/või abistamine, kasutades individuaalseid, rühma- või kollektiivseid õppevorme.
 • Järelevalve vaheaegadel.
 • Õpilaste saatmine väljaspool klassiruumi.
 • Lapsevanematele avatud klasside korraldamine.
 • Sotsiaalsete ürituste korraldamine koostöös lapsevanematega.
 • Kohtumiste korraldamine vanematega.
 • Perede ja kogukondade külastamine omavalitsustes, kus on kõrge sotsiaalselt ebasoodsa taustaga inimeste elanikkond.
 • Perekonna tausta ja sotsiaalsete asjaolude, aga ka vanemate huvide ja laste tervisega tutvumine.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht Abiõpetaja - Haridus, teadus ja uurimistöö tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

623. koht

Juurdelõikaja

Tekstiili-, naha- ja rõivatööstus

Salary group 1

633 - 1 094 EUR

591. koht

Raamatukoguhoidja

Haridus, teadus ja uurimistöö

Salary group 2

759 - 1 431 EUR

590. koht

Abiõpetaja

Haridus, teadus ja uurimistöö

Salary group 2

831 - 1 360 EUR

589. koht

Loomade talitaja

Põllumajandus / toiduainetööstus

Salary group 2

782 - 1 431 EUR

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

1 979 - 7 736 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel