logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
 
10% teenib vähem 1 184 EUR
10% teenib rohkem 2 214 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Direktori asendamine tema äraolekul.
 • Koolitus- ja korralduslike ülesannete tagamine koolijuhi volitusel.
 • Majanduslike ülesannete juhtimine ja täitmine koolis.
 • Kooli haldustöötajatega seotud organisatsiooniliste ja haldusülesannete täitmine.
 • Kooli tehnilis-majandusliku ja operatiivpersonali tegevuse kontrollimine.
 • Hariduslike eesmärkide täitmise jälgimine.
 • Osalemine õpetajate ja teiste koolitöötajate töö hindamisel.
 • Vajaliku statistika koostamine ja koolitöötajate asenduste korraldamine.
 • Kooli eelarvedokumentide täitmine, nende kasutamine ja koolijuhtimise tõhususe jälgimine.
 • Kooli noortekeskuse töö kontrollimine ja kutsehariduse nõuetele vastamises veendumine.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht Õppealajuhataja - Haridus, teadus ja uurimistöö tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

623. koht

Juurdelõikaja

Tekstiili-, naha- ja rõivatööstus

Salary group 1

633 - 1 094 EUR

275. koht

Müürsepp

Ehitus ja kinnisvara

Salary group 2

1 025 - 2 532 EUR

274. koht

Õppealajuhataja

Haridus, teadus ja uurimistöö

Salary group 2

1 184 - 2 214 EUR

273. koht

Hooldustehnik

Elekter ja energeetika

Salary group 2

1 149 - 2 205 EUR

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

1 979 - 7 736 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel