logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
2 000
3 000
 
10% teenib vähem 1 451 EUR
10% teenib rohkem 3 513 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Välise IT-auditi läbiviimine.
 • Sisemise IT-auditi läbiviimine või abi IT-kontrollide rakendamisel.
 • IT-kontrollide testimine finantsauditi protsesside osana.
 • Infosüsteemide turvalisuse parandamine ja asjakohaste riskide leevendamine.
 • Äritegevuse järjepidevuse juhtimine.
 • Vastavusanalüüs rahvusvahelistele standarditele (nt ISO27001, ISO 22301, ITIL, COBIT...), kohalikele või EL-i määrustele (infoturbe seadus, andmekaitseseadus, GDPR) ja parimatele tavadele.
 • Kvaliteedi tagamine ja tugi ERP-süsteemide juurutamisel.
 • Süsteemi juurutamise ja andmete migratsiooni/konverteerimise hindamine.
 • IT-protsesside ümberkujundamine ja vastavusse viimine ärieesmärkidega.
 • Sõltumatu konsultatsioon ERP valiku, pakkumisprotsessi läbiviimise ja lepingute sõlmimise (SLA) alal.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht IT auditor - Infotehnoloogia (IT) tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

671. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 1 285 EUR

100. koht

Meeskonna juht

Juhtimine

Salary group 2

1 508 - 3 419 EUR

99. koht

IT auditor

Infotehnoloogia (IT)

Salary group 2

1 451 - 3 513 EUR

98. koht

Kliiniline uurija

Meditsiin ja sotsiaalhoolekanne

Salary group 2

1 435 - 3 539 EUR

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

1 990 - 8 332 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel