logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
2 000
2 200
2 400
2 600
2 800
3 000
3 200
 
10% teenib vähem 1 790 EUR
10% teenib rohkem 3 356 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Haldab iga projekti ulatust ja ajakava.
 • Sprint-ide, tagasivaadete ja igapäevaste stand-up-ide koordineerimine.
 • Ettevõtte sisekommunikatsiooni ja tõhusa meeskonnatöö hõlbustamine.
 • Välise suhtluse kontaktpunktiks olemine (nt klientide või huvitatud osapoolte poolt).
 • Tooteomanike või tootejuhtidega koostöö tegemine, et lahendada mahajäämused ja sisse tuua uued nõuded.
 • Esilekerkivate konfliktide ja takistuste eemaldamine.
 • Aitab meeskondadel tõhusalt muudatusi rakendada.
 • Tagab, et iga sprindi lõpus vastavad väljundid kehtestatud kvaliteedistandarditele.
 • Aidata luua produktiivne keskkond, kus meeskonnaliikmed "omavad" toodet ja naudivad selle kallal töötamist.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht Scrum Master - Infotehnoloogia (IT) tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

623. koht

Juurdelõikaja

Tekstiili-, naha- ja rõivatööstus

Salary group 1

633 - 1 094 EUR

53. koht

IT-tester - automatiseeritud testid

Infotehnoloogia (IT)

Salary group 2

1 508 - 3 920 EUR

52. koht

Scrum Master

Infotehnoloogia (IT)

Salary group 2

1 790 - 3 356 EUR

51. koht

Hotelli juhataja / juht

Juhtimine

Salary group 2

1 239 - 4 105 EUR

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

1 979 - 7 736 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel