logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
1 600
1 800
2 000
2 200
2 400
2 600
 
10% teenib vähem 1 484 EUR
10% teenib rohkem 2 751 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Tarneorganisatsioonide töö koordineerimine ja järelevalve, hallatavate seadmete, sealhulgas rajatiste füüsiline hooldus.
 • Tööohutuse, tehnoloogilise ohutuse ning määratud isikukaitsevahendite kasutamise kontrollimine töökohal.
 • Erinevate seadmete remondi ja hoolduse ning varuosade kasutamise tööplaanid.
 • Varuosade, tööriistade jms ostunõuete sisestamine.
 • Tarnija poolt tehtava hoolduse korraldamine ja järelevalve.
 • Avastatud tõrgete kõrvaldamine pärast läbivaatamist.
 • Tootmisliinide paigalduse tagamine vastavalt tootmisgraafikule ja tootmise tehnilise ettevalmistamise juhistele.
 • Vastutus materjalide, energia, tööriistade ja isikukaitsevahendite säästliku kasutamise eest. Omavolilise kasutamise ennetamine.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Enamasti (>15%)
Aeg-ajalt (5-15%)
Harv (<5%)

Ametikoht Hooldusjuht - Juhtimine tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

637. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 990 EUR

112. koht

Ärianalüütik

Äri / kommerts / kaubandus

Salary group 2

1 328 - 2 482 EUR

111. koht

Hooldusjuht

Juhtimine

Salary group 2

1 484 - 2 751 EUR

110. koht

Siseaudiitor

Pangandus

Salary group 2

1 342 - 2 787 EUR

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

1 601 - 6 349 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel