logo
still collecting graphics

Kas te töötate Eesti riigis Tootearenduse juht positsioonil? Kas tunnete huvi, milline on teie palgatase võrreldes teiste samal positsioonil töötavate inimestega?

Kas valmistute tööintervjuuks või palgaläbirääkimisteks ning soovite teada, milline on õiglane palgatase?

See on väga lihtne! Täitke lühike küsitlus ja saate teada, milline on palgatase Tootearenduse juht positsioonil Eesti riigis.*

Võrdle oma palka teistega

Ametipositsiooni kirjeldus

  • Määratleb ja juhib tootearendusstrateegiat kooskõlas ettevõtte üldiste eesmärkide ja turusuundumustega.
  • Juhib ja juhendab mitmekülgset tootejuhtidest, disaineritest, inseneridest ja teistest spetsialistidest koosnevat meeskonda, et tagada koostöö, loovus ja projektide tõhus elluviimine.
  • Edendab innovatsioonikultuuri, julgustades looma uusi tooteideid, funktsioone ja täiustusi, mis põhinevad klientide tagasisidel ja tööstuse teadmistel.
  • Töötab välja ja haldab kõikehõlmavat tooteplaani, mis toob välja peamised verstapostid, ajagraafikud ja ressursside jaotused kogu tootearenduse elutsükli jooksul.
  • Teeb tihedat koostööd turunduse, müügi, operatsioonide ja teiste osakondadega, et saada teadmisi, viia strateegiad kooskõlla ja tagada edukate toodete turuletoomine.
  • Jälgib kvaliteedikontrolli protsessi, tagab, et tooted vastavad või ületavad klientide ootusi ja järgivad kehtivaid kvaliteedistandardeid.
  • Tuvastab võimalikud riskid ja väljakutsed tootearenduses.
  • Haldab tootearenduse eelarvet, tehes teadlikke otsuseid ressursside jaotamise optimeerimiseks ja investeeringutasuvuse maksimeerimiseks.
  • Kehtestab ja jälgib tootearendusega seotud peamisi toimivusnäitajaid (KPI), kasutades andmepõhiseid teadmisi, et protsesse ja tulemusi pidevalt täiustada.

Kategooria Juhtimine seotud ametikohtade palgavahemik

Madal palk

Keskmine palk

Kõrge palk