logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
2 000
3 000
 
10% teenib vähem 1 488 EUR
10% teenib rohkem 3 220 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Olemasoleva tootmise, tootmisprotsesside ja võimekuste planeerimine, juhtimine ja koordineerimine.
 • Vastutus tootmisplaanide, eelarvete ja tootmisanalüüsi koostamise eest.
 • Paranduste rakendamine ja ressursside kasutamise optimeerimine.
 • Tootmismeeskonna koordineerimine, juhtimine, hindamine ja motiveerimine.
 • Meeskonna tulemuslikkuse ja muude näitajate kontrollimine.
 • Tootmise tõhususe jälgimine, tootmise tehnilise toe tagamine.
 • Tehniliste muudatuste juhtimine, uute tehnoloogiate ja protseduuride juurutamine konkurentsivõime tõstmiseks.
 • Vastutus ohutusstandardite ja kvaliteedistandardite järgimise eest, nt. ISO 9001 ja ISO 14001.
 • Koostöö ettevõtte teiste osakondadega.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht Tootmisjuht - Juhtimine tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

623. koht

Juurdelõikaja

Tekstiili-, naha- ja rõivatööstus

Salary group 1

633 - 1 094 EUR

88. koht

Oracle-programmeerija

Infotehnoloogia (IT)

Salary group 2

1 163 - 3 427 EUR

87. koht

Tootmisjuht

Juhtimine

Salary group 2

1 488 - 3 220 EUR

86. koht

Osakonnajuhataja

Juhtimine

Salary group 2

1 454 - 3 195 EUR

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

1 979 - 7 736 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel