logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
 
10% teenib vähem 1 082 EUR
10% teenib rohkem 2 174 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Sisendmaterjalide, vahesaaduste (puiste) ja valmistoodete keemiliste ja mikrobioloogiliste näitajate kontrollimine.
 • Sisendmaterjalidega seotud dokumentide läbivaatamine võrreldes ja parameetreid hinnates.
 • Parameetrite kvaliteedi kontrollimine toote standardite ja spetsifikatsioonidega võrdlemise teel.
 • Kontrollide tulemuste registreerimine sisesüsteemi.
 • Kõigist avastatud kõrvalekalletest teatamine vastutavale juhtkonnale.
 • Vastutus mehaaniliste ja elektriliste mõõtmisinstrumentide nõuetekohase kasutamise ja kalibreerimise eest.
 • Osalemine hulgitoodangu valmistamisel tekkinud ebastandardsete olukordade lahendamisel.
 • Õigusaktidega nõutud proovide arhiveerimine.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht Keemialabori tehnik - Keemiatööstus tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

671. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 1 285 EUR

472. koht

Elektrik

Elekter ja energeetika

Salary group 2

1 059 - 2 010 EUR

471. koht

Keemialabori tehnik

Keemiatööstus

Salary group 2

1 082 - 2 174 EUR

470. koht

Kohtutäituri õpilane

Õigus / juura / seadusandlus

Salary group 2

896 - 2 220 EUR

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

1 990 - 8 332 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel