logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
2 400
 
10% teenib vähem 1 300 EUR
10% teenib rohkem 2 624 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Andmete tõlgendamine, tulemuste analüüsimine statistiliste tehnikate abil ja jooksvate aruannete esitamine.
 • Andmebaaside, andmekogumissüsteemide, andmeanalüüside ja muude strateegiate arendamine ja rakendamine, mis optimeerivad statistilist tõhusust ja kvaliteeti.
 • Andmete omandamine esmastest või sekundaarsetest andmeallikatest ja andmebaaside/andmesüsteemide pidamine.
 • Keeruliste andmekogumite suundumuste või mustrite tuvastamine, analüüsimine ja tõlgendamine.
 • Andmete filtreerimine ja "puhastamine", vaadates üle arvutiaruanded, väljatrükid ja jõudlusnäitajad, et koodi probleeme leida ja parandada.
 • Koostöö tegemine juhtkonnaga, et seada äri- ja teabevajaduste prioriteete.
 • Uute protsessi täiustamise võimaluste üles otsimine ja määratlemine.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Enamasti (>15%)
Aeg-ajalt (5-15%)
Harv (<5%)

Ametikoht Andme analüütik - Majandus, rahandus ja raamatupidamine tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

635. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 990 EUR

131. koht

Hotelli juhataja / juht

Juhtimine

Salary group 2

997 - 2 902 EUR

130. koht

Andme analüütik

Majandus, rahandus ja raamatupidamine

Salary group 2

1 300 - 2 624 EUR

129. koht

E-äri juht

Äri / kommerts / kaubandus

Salary group 2

1 049 - 3 131 EUR

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

1 601 - 6 349 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel