logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
2 000
3 000
4 000
 
10% teenib vähem 1 679 EUR
10% teenib rohkem 4 872 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Rahvusvahelistele standarditele vastava aruandluse vastutus
 • Igakuiste sulgemiste tagamine (sh IFRS jne); meetmete algatamine osakondade sulgemisprotsesside optimeerimiseks
 • Konsolideeritud finantsaruannete töötlemine või dokumentide koostamine konsolideerimiseks (sh IFRS jne)
 • Seadusjärgse ja juhtimisaruandluse koostamine (vastavalt CAS-ile, IFRS-ile, US GAAP-ile); grupi aruandlusstandardite ja poliitikate rakendamine ja järgimine; aruandluse segmenteerimine
 • Finantsaruannete ja äriühenduste konsolideerimine, sh probleemsete kohtade lahendamine (vastaste seoste kõrvaldamine, edasilükkunud tulumaks, aruandlus- ja avalikustamiskohustused)
 • Raamatupidamise reeglite järgimise kontroll kontserni üksikutes ettevõtetes korrektse ja kontrollitava konsolideeritud raamatupidamisarvestuse läbiviimiseks vastavalt rahvusvahelistele standarditele
 • Konkreetsete valdkondade tugi (nt siirdehinnad ja ülekandehindade dokumenteerimine; sularaha ühendamine)
 • Raamatupidamis- ja maksurevisjoni dokumentide koostamine ning audiitoritega suhtlemine

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht IFRS spetsialist - Majandus, rahandus ja raamatupidamine tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

671. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 1 285 EUR

25. koht

Finantsjuht

Juhtimine

Salary group 2

1 556 - 5 087 EUR

24. koht

IFRS spetsialist

Majandus, rahandus ja raamatupidamine

Salary group 2

1 679 - 4 872 EUR

23. koht

IT-juht

Juhtimine

Salary group 2

1 953 - 4 617 EUR

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

1 990 - 8 332 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel