logo
still collecting graphics

Kas te töötate Eesti riigis IFRS spetsialist positsioonil? Kas tunnete huvi, milline on teie palgatase võrreldes teiste samal positsioonil töötavate inimestega?

Kas valmistute tööintervjuuks või palgaläbirääkimisteks ning soovite teada, milline on õiglane palgatase?

See on väga lihtne! Täitke lühike küsitlus ja saate teada, milline on palgatase IFRS spetsialist positsioonil Eesti riigis.*

Võrdle oma palka teistega

Ametipositsiooni kirjeldus

  • Rahvusvahelistele standarditele vastava aruandluse vastutus
  • Igakuiste sulgemiste tagamine (sh IFRS jne); meetmete algatamine osakondade sulgemisprotsesside optimeerimiseks
  • Konsolideeritud finantsaruannete töötlemine või dokumentide koostamine konsolideerimiseks (sh IFRS jne)
  • Seadusjärgse ja juhtimisaruandluse koostamine (vastavalt CAS-ile, IFRS-ile, US GAAP-ile); grupi aruandlusstandardite ja poliitikate rakendamine ja järgimine; aruandluse segmenteerimine
  • Finantsaruannete ja äriühenduste konsolideerimine, sh probleemsete kohtade lahendamine (vastaste seoste kõrvaldamine, edasilükkunud tulumaks, aruandlus- ja avalikustamiskohustused)
  • Raamatupidamise reeglite järgimise kontroll kontserni üksikutes ettevõtetes korrektse ja kontrollitava konsolideeritud raamatupidamisarvestuse läbiviimiseks vastavalt rahvusvahelistele standarditele
  • Konkreetsete valdkondade tugi (nt siirdehinnad ja ülekandehindade dokumenteerimine; sularaha ühendamine)
  • Raamatupidamis- ja maksurevisjoni dokumentide koostamine ning audiitoritega suhtlemine

Kategooria Majandus, rahandus ja raamatupidamine seotud ametikohtade palgavahemik

Madal palk

Keskmine palk

Kõrge palk