logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
2 400
 
10% teenib vähem 1 217 EUR
10% teenib rohkem 2 548 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Uute toodete ja seadmete projekteerimine. Materjalide valimine nende tootmiseks, sageli ka nende valmistamise tehnoloogia määratlemine.
 • Tootmise ehitusdokumentatsiooni täitmine - joonised, 3-D andmed.
 • Ostetavate osade jaoks tarnijate otsimine, suhtlemine tarnijate müügiesindajatega, ostetavate pooltoodete või valmistoodete parameetrite määratlemine. Sageli ka hinnaläbirääkimiste pidamine.
 • Tarnitud osade komplektsuse, dokumentatsioonile vastavuse ja kvaliteedi kontrollimine.
 • Projekteeritud seadmete kokkupanemise juhendamine ja nende kasutuselevõtmisel osalemine. Selles faasis väiksemate muudatuste ja paranduste tegemine. Hoolduste ulatuse ja intervallide määramine.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht Disainiinsener - Mehaanika tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

671. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 1 285 EUR

224. koht

Hooldusinsener

Elekter ja energeetika

Salary group 2

1 335 - 2 649 EUR

223. koht

Disainiinsener

Mehaanika

Salary group 2

1 217 - 2 548 EUR

222. koht

Suhtekorraldaja / avalike suhete juht

Turundus, reklaam ja suhtekorraldus

Salary group 2

1 278 - 2 717 EUR

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

1 990 - 8 332 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel