logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
 
10% teenib vähem 945 EUR
10% teenib rohkem 2 182 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Vastutus põllumajandustoodete istutamise, pihustamise, kogumise, ladustamise ja müümise eest.
 • Põllumajandusmasinate ja seadmete juhtimine ning töökorras hoidmine.
 • Proovide kogumine põllukultuuridelt ja kariloomadelt.
 • Katsete läbiviimine, mille eesmärk on suurendada põllukultuuride viljakust, kariloomade jõudlust ning nende vastupanuvõimet haigustele ja kahjuritele.
 • Avastatud faktide üle arvestuse pidamine, nende analüüsimine ja järelduste tegemine.
 • Labori ja laboriseadmete puhastamine ja steriliseerimine.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht Põllumajandustehnik - Põllumajandus / toiduainetööstus tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

671. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 1 285 EUR

482. koht

Parameedik

Meditsiin ja sotsiaalhoolekanne

Salary group 2

1 037 - 2 290 EUR

481. koht

Põllumajandustehnik

Põllumajandus / toiduainetööstus

Salary group 2

945 - 2 182 EUR

480. koht

Põllumajandusseadmete operaator

Põllumajandus / toiduainetööstus

Salary group 2

961 - 2 066 EUR

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

1 990 - 8 332 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel