logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
2 400
 
10% teenib vähem 1 106 EUR
10% teenib rohkem 2 508 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Põllumajandusmulla ning põhja- ja kastmisvee koostise ja kvaliteedi uurimine.
 • Antud asukohas kasvatamiseks sobivate põllukultuuride valimine.
 • Väheviljaka pinnase tuvastamine ja meetmete pakkumine selle viljakuse parandamiseks.
 • Putukapüüniste paigutamine ning püütud putukate koguste registreerimine ning kokkukogumine.
 • Koostöö tegemine keemiliste väetiste, herbitsiidide ja pestitsiidide uurimisel ja arendamisel.
 • Põllumajanduskultuuride tootjatele ja loomakasvatajatele nõu andmine.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht Põllumajandustehnoloog - Põllumajandus / toiduainetööstus tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

671. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 1 285 EUR

291. koht

Lektor (koosseisuväline)

Haridus, teadus ja uurimistöö

Salary group 2

1 173 - 2 437 EUR

290. koht

Põllumajandustehnoloog

Põllumajandus / toiduainetööstus

Salary group 2

1 106 - 2 508 EUR

289. koht

Majutusjuht

Turism / toitlustamine / hotellindus

Salary group 2

905 - 2 586 EUR

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

1 990 - 8 332 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel