logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
1 100
1 200
1 300
1 400
1 500
1 600
1 700
 
10% teenib vähem 1 106 EUR
10% teenib rohkem 1 736 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Kuritegude, väärtegude ja õigusrikkumiste paljastamine ja uurimine.
 • Pealtnägijate ja kahtlustatavate ülekuulamine, märkmete tegemine.
 • Avalduste ja muude dokumentide kirjutamine.
 • Liiklusrikkumiste eest trahvide väljastamine, kirjutamine ja kogumine.
 • Spetsiifiliste sunniviisiliste vahendite kasutamine kahtlustatavate/vägivallatsejate kinnipidamiseks, piirates samal ajal nende isiklikku vabadust.
 • Kinnipeetud isikute juhendamine nende õigustest.
 • Mootorsõidukitega ja mootorratastega sõitmine.
 • Osalemine koosolekutel, loengutel ja programmidel, mis keskenduvad kuritegevuse ennetamisele.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Enamasti (>15%)
Aeg-ajalt (5-15%)
Harv (<5%)

Ametikoht Politseinik - Riigikaitse ja turvavaldkond tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

634. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 980 EUR

304. koht

Hooldusinsener

Elekter ja energeetika

Salary group 2

853 - 2 059 EUR

303. koht

Politseinik

Riigikaitse ja turvavaldkond

Salary group 2

1 106 - 1 736 EUR

302. koht

Ehitustehnik

Ehitus ja kinnisvara

Salary group 2

997 - 1 864 EUR

1. koht

Tegevdirektor

Tippjuhtimine

Salary group 3

2 362 - 6 079 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel