logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
2 000
 
10% teenib vähem 1 230 EUR
10% teenib rohkem 2 993 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Ohutuseeskirjade ja standardite järgimise kontrollimine töökohal.
 • Meetmete kavandamine tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks.
 • Sisemiste töötervishoiu ja tööohutuse eeskirjade koostamine ja uuendamine.
 • Töötervishoiu ja tööohutuse alaste personalikoolituste läbiviimine tööle asumisel ja jooksvalt.
 • Kontrollide ja ohutusauditite teostamine.
 • Koostöö riigiasutustega tööõnnetuste uurimisel ja protokollide kirjutamisel.
 • Tööohutuse alaste seadusandlike muudatuste jälgimine.
 • Tööohutuse dokumentide ja andmete haldamine.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht Tervisekaitsespetsialist - Riigikaitse ja turvavaldkond tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

670. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 1 251 EUR

204. koht

Pearaamatupidaja

Majandus, rahandus ja raamatupidamine

Salary group 2

1 252 - 2 732 EUR

203. koht

Tervisekaitsespetsialist

Riigikaitse ja turvavaldkond

Salary group 2

1 230 - 2 993 EUR

202. koht

ISO-spetsialist

Kvaliteedijuhtimine

Salary group 2

1 393 - 2 713 EUR

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

2 010 - 7 978 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel