logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
800
1 000
1 200
1 400
1 600
 
10% teenib vähem 729 EUR
10% teenib rohkem 1 716 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Ennetava tuletõrjekontrolli tegemine.
 • Suurenenud tuleohuga kohtade ja tuletõrjepatrulli liikmete arvu määramine.
 • Tulekaitsealase koolituse ja kutselise tuletõrjepatrulli koolituse läbiviimine.
 • Tulekaitsealase dokumentatsiooni täitmine, haldamine ja säilitamine vastavalt tegelikule seisukorrale.
 • Tuleohutusnõuete määramine ehitiste kasutusotstarbe muutumise korral.
 • Kasutatud hoone tulekaitse dokumentatsiooni täitmine.
 • Tuletõrjeõppuste korraldamine ja hindamine.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Ametikoht Tuletõrjeinspektor - Riigikaitse ja turvavaldkond tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

634. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 980 EUR

453. koht

Põrandapaigaldaja

Ehitus ja kinnisvara

Salary group 2

693 - 1 763 EUR

452. koht

Tuletõrjeinspektor

Riigikaitse ja turvavaldkond

Salary group 2

729 - 1 716 EUR

451. koht

Hotelliteeninduse juht

Teenindus

Salary group 2

699 - 1 757 EUR

1. koht

Tegevdirektor

Tippjuhtimine

Salary group 3

2 362 - 6 079 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel