logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
800
900
1 000
1 100
1 200
1 300
 
10% teenib vähem 779 EUR
10% teenib rohkem 1 369 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Tule tõrjumine vee ja vahuga.
 • Tulekahju ennetamiseks või tule edasise leviku ärahoidmiseks suunatud toimingute sooritamine.
 • Tuletõrjeveoki juhtimine.
 • Liiklusõnnetuste korral inimeste välja päästmine spetsiaalseid tehnilisi vahendeid kasutades.
 • Liiklusõnnetuste tagajärgede likvideerimine.
 • Lukustatud ruumidesse/hoonetesse sisenemine jõudu kasutades (äärmuslikel juhtudel).
 • Tuletõrjevarustuse ja -seadmete funktsionaalsuse ja täielikkuse kontrollimine.
 • Taktikalistel tuleõppustel ja koolitustel osalemine.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Enamasti (>15%)
Aeg-ajalt (5-15%)
Harv (<5%)

Ametikoht Tuletõrjuja, päästja - Riigikaitse ja turvavaldkond tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

634. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 980 EUR

530. koht

Maastikuarhitekt

Teenindus

Salary group 2

610 - 1 605 EUR

529. koht

Tuletõrjuja, päästja

Riigikaitse ja turvavaldkond

Salary group 2

779 - 1 369 EUR

528. koht

Noorem graafiline disainer

Ajakirjandus, trükindus ja meedia

Salary group 2

698 - 1 481 EUR

1. koht

Tegevdirektor

Tippjuhtimine

Salary group 3

2 362 - 6 079 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel