logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
800
900
1 000
1 100
 
10% teenib vähem 715 EUR
10% teenib rohkem 1 200 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Füüsiliste isikute ja eraomandi kaitse tagamine.
 • Kaitstavate hoonete ja naaberalade ümber regulaarsete patrullide tegemine.
 • Patrullide teostamine juhul, kui kaitstaval alal on häire.
 • Turvakaamerate süsteemide abil hoonete ja naaberpiirkondade jälgimine.
 • Üksikisikute identiteedi kindlakstegemine ja registreerimine.
 • Hoonesse sisenevate inimeste kontrollimine, regulaarne või pisteline läbiotsimine, kui kahtlustatakse ohtlike või keelatud esemete olemasolu.
 • Hoonest lahkuvate inimeste kontrollimine, regulaarne või juhuslik läbiotsimine varguse või omastamise kahtluse korral.
 • Vajadusel inimese kinnipidamiseks kiiruse, jõu ja muude sunnivahendite kasutamine.
 • Koostöö politsei, tuletõrjujate ja päästemeeskonna liikmetega.
 • Abi ja selle pakkumine avalikkusele.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Enamasti (>15%)
Aeg-ajalt (5-15%)
Harv (<5%)

Ametikoht Turvatöötaja / turvamees - Riigikaitse ja turvavaldkond tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

634. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 980 EUR

584. koht

Abitöötaja / abiline poes

Äri / kommerts / kaubandus

Salary group 2

610 - 1 417 EUR

583. koht

Turvatöötaja / turvamees

Riigikaitse ja turvavaldkond

Salary group 2

715 - 1 200 EUR

582. koht

Postkontori juhtaja

Juhtimine

Salary group 2

610 - 1 461 EUR

1. koht

Tegevdirektor

Tippjuhtimine

Salary group 3

2 362 - 6 079 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel