logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
900
1 000
1 100
1 200
1 300
1 400
1 500
 
10% teenib vähem 852 EUR
10% teenib rohkem 1 611 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Kinnipeetavate käitumise ja liikumise jälgimine söögi-, spordi-, töö- ja külastusvaheaegadel.
 • Isikliku läbiotsimise läbiviimine vangides ja vangikongides, ebaseaduslike esemete, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete, relvade ja väärisesemete konfiskeerimiseks.
 • Vangikongide, väravate, lukkude, trellide turvalisuse kontrollimine.
 • Kinnipeetavate saatmine kinnipidamisasutusest kuni isikud võetakse vahi alla/vangistus pööratakse täitmisele, kuni kohtumenetluseni või tervisekontrollini jne.
 • Sunniviisiliste meetmete rakendamine rahutuste puhkemise korral, füüsiliste rünnakute, põgenemiskatsete jms korral.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Ametikoht Vanglaametnik - Riigikaitse ja turvavaldkond tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

634. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 980 EUR

441. koht

Tele- või filmioperaator

Ajakirjandus, trükindus ja meedia

Salary group 2

762 - 1 721 EUR

440. koht

Vanglaametnik

Riigikaitse ja turvavaldkond

Salary group 2

852 - 1 611 EUR

439. koht

Trükitehnik

Ajakirjandus, trükindus ja meedia

Salary group 2

780 - 1 710 EUR

1. koht

Tegevdirektor

Tippjuhtimine

Salary group 3

2 362 - 6 079 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel