logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
1 600
1 800
2 000
2 200
2 400
2 600
2 800
 
10% teenib vähem 1 407 EUR
10% teenib rohkem 2 896 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Vastutus kooli haridusliku ja professionaalse töö kvaliteedi eest.
 • Kõigi koolitöötajate töö haldamine ja kontrollimine vastavalt tööeskirjadele.
 • Kõigi koolitöötajate töö hindamine.
 • Vastutus töötajate täiendõppe eest.
 • Kooli tunni-, õppe- ja töövälise tegevuse mõjutamine.
 • Vastutus kooli töö jaoks piisavate personali- ja materiaalsete tingimuste eest.
 • Koolitöötajate abistamine nende sotsiaalsete ja juriidiliste probleemide lahendamisel.
 • Õppetöötajate kohtumiste kokkukutsumine, haldamine ja juhtimine ning saavutatud järelduste sõnastamine.
 • Asjakohaste tööplaanide ja koolisiseste eeskirjade koostamine.
 • Nõutavate statistiliste andmete ja suulise või kirjaliku aruandluse esitamine kõrgematele asutustele.
 • Kooli rahaliste vahendite sihipärase kasutamise tagamine.
 • Haridustegevuse haldamine ja jälgimine koolis ning vastutus kooli haridusalase töö tulemuslikkuse eest.
 • Kooli sise-eeskirjade ja põhimõtete määramine.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht Koolidirektor - Tippjuhtimine tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

643. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 981 EUR

56. koht

Farmaatsiatoodete juht

Farmaatsiatööstus

Salary group 2

1 399 - 3 473 EUR

55. koht

Koolidirektor

Tippjuhtimine

Salary group 2

1 407 - 2 896 EUR

54. koht

ABAP-programmeerija

Infotehnoloogia (IT)

Salary group 2

979 - 4 108 EUR

1. koht

Müügidirektor

Tippjuhtimine

Salary group 3

1 916 - 6 002 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel