logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
2 000
3 000
 
10% teenib vähem 1 264 EUR
10% teenib rohkem 3 685 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Vastutus määratud tegevuse sujuva toimimise eest ettevõttes.
 • Vastutus projekti/ettevõtmise lõpptulemuse eest.
 • Alluvate juhtimine, koordineerimine, motiveerimine ja hindamine.
 • Varude taseme ja paigutamise jälgimine.
 • Määratletud tähtaegade järgimise kontrollimine.
 • Suhtlemine klientidega ja teiste osakondade liikmetega.
 • Klientidelt tagasiside saamine ja selle teabe edastamine ettevõtte mõjutatud osakondadele.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht Töödejuhataja - Tippjuhtimine tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

559. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 952 EUR

50. koht

Maksunõustaja

Majandus, rahandus ja raamatupidamine

Salary group 2

994 - 3 916 EUR

49. koht

Töödejuhataja

Tippjuhtimine

Salary group 2

1 264 - 3 685 EUR

48. koht

Tootejuht-spetsialist

Pangandus

Salary group 2

1 474 - 3 368 EUR

1. koht

Müügidirektor

Tippjuhtimine

Salary group 3

2 063 - 5 757 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel