logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
3 000
4 000
 
10% teenib vähem 2 349 EUR
10% teenib rohkem 4 338 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Vastutus ettevõtte turundusosakonna juhtimise eest.
 • Alluvate juhtimine, motiveerimine, hindamine ja ülesannete määramine.
 • Turundusplaani koostamine.
 • Järgmise kalendriaasta jaoks turunduseelarve koostamine.
 • Turundusstrateegia loomine.
 • Turu jälgimine kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.
 • Turundustegevuste kavandamine keskendudes müügi edendamisele ja seatud eesmärkide saavutamisele.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht Turundusdirektor - Tippjuhtimine tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

559. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 952 EUR

7. koht

CEO / ettevõtte tegevjuht

Tippjuhtimine

Salary group 2

1 605 - 5 276 EUR

6. koht

Turundusdirektor

Tippjuhtimine

Salary group 2

2 349 - 4 338 EUR

5. koht

IT-arhitekt

Infotehnoloogia (IT)

Salary group 2

1 949 - 4 868 EUR

1. koht

Müügidirektor

Tippjuhtimine

Salary group 3

2 063 - 5 757 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel