logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
 
10% teenib vähem 1 190 EUR
10% teenib rohkem 2 051 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Tootmisprotsessi planeerimine laekunud tellimuste alusel, tootmisvõimsuste arvutamine.
 • Päevaste, iganädalaste ja igakuiste tootmisplaanide koostamine.
 • Materjalide õigeaegse varustuse tagamine.
 • Tootmisplaanide korrigeerimine, arvestades varude taset ja tootmisvõimsusi.
 • Tootmisprotsessi sujuva toimimise tagamine.
 • Tootmistähtaegade järgimine vastavalt tootmiskavale.
 • Tootmisprotsessi optimeerimiseks mõeldud meetmete pakkumine.
 • Tootmisseisakute ja kitsaskohtade analüüsimine planeerimisprotsessis.
 • Koostöö teiste ettevõtte osakondadega.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht Tootmise planeerija - Tootmine tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

623. koht

Juurdelõikaja

Tekstiili-, naha- ja rõivatööstus

Salary group 1

633 - 1 094 EUR

338. koht

Spetsialist-ametnik

Avalik sektor ja omavalitsused

Salary group 2

1 165 - 1 997 EUR

337. koht

Tootmise planeerija

Tootmine

Salary group 2

1 190 - 2 051 EUR

336. koht

Ostuesindaja

Äri / kommerts / kaubandus

Salary group 2

1 034 - 2 179 EUR

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

1 979 - 7 736 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel