logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
2 400
 
10% teenib vähem 1 106 EUR
10% teenib rohkem 2 570 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Teede, ristmike, ringristmike, kiirteede, ümbersuunamiste, kõnniteede, ülekäiguradade, viaduktide, tunnelite, saarte jms kavandamine ja kujundamine, eesmägiga tagada liikluse ohutus ja sujuvus.
 • Liiklusintensiivsuse, teede seisukorra, kiiruspiirangute ja õnnetuste statistikaga tutvumine konkreetsetel teelõikudel.
 • Transpordiuuringute läbiviimine ja nende esitlemine linna- või vallavolikogu koosolekutel.
 • Soovituste andmine liiklusmärkide paigaldamiseks, fooride seadistuste muutmiseks või teekünniste paigaldamiseks sagedaste liiklusõnnetustega teelõikudele.
 • Soovituste tegemine kiiruspiirangute suurendamiseks/alandamiseks konkreetsetel teelõikudel.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht Liiklusinsener - Transport / logistika tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

623. koht

Juurdelõikaja

Tekstiili-, naha- ja rõivatööstus

Salary group 1

633 - 1 094 EUR

218. koht

Omavalitsuse varahalduse juht

Avalik sektor ja omavalitsused

Salary group 2

1 143 - 2 377 EUR

217. koht

Liiklusinsener

Transport / logistika

Salary group 2

1 106 - 2 570 EUR

216. koht

Projektide koordinaator

Administratiivtöö

Salary group 2

1 224 - 2 500 EUR

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

1 979 - 7 736 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel