logo

Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on 1 078 EUR

Võrrelge oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametikoht Elektrik - Elekter ja energeetika tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

500. koht

Toateenindaja

Turism / toitlustamine / hotellindus

Salary group 1

498 EUR

293. koht

Personaliassistent / värbamisassistent

Personal / värbamine

Salary group 2

1 078 EUR

292. koht

Elektrik

Elekter ja energeetika

Salary group 2

1 078 EUR

291. koht

Maamõõtja / geodeet

Ehitus ja kinnisvara

Salary group 2

1 079 EUR

1. koht

IT-arhitekt

Infotehnoloogia (IT)

Salary group 3

2 701 EUR


Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Valmistuge tööintervjuuks
standard report

Plus

Töötaja palk

9,90 EUR käibemaksuga

Tellige

Vaadake näidisraportit →

  • Palk ametikohtade, piirkondade, hariduse järgi
  • Ülevaade mitterahalistest hüvedest
  • Valmistage plaatide läbirääkimiste näpunäited
Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

99,00 EUR ilma käibemaksuta

Tellige

Vaadake näidisraportit →

  • Ametikohtade palk, piirkond, haridus, praktika, ettevõtte suurus
  • Palk ja selle osad (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
  • Vastajate jagamine palgaarvestusse
  • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
  • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus
  • Finantshüvitiste analüüs