logo

Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on 1 338 EUR

Võrrelge oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametikoht SEO-analüütik - Turundus, reklaam ja suhtekorraldus tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

508. koht

Kooli majahoidja

Haridus, teadus ja uurimistöö

Salary group 1

547 EUR

160. koht

Müügiinsener

Äri / kommerts / kaubandus

Salary group 2

1 338 EUR

159. koht

SEO-analüütik

Turundus, reklaam ja suhtekorraldus

Salary group 2

1 338 EUR

158. koht

Spetsialist-nõunik

Avalik sektor ja omavalitsused

Salary group 2

1 339 EUR

1. koht

Piloot

Transport / logistika

Salary group 3

2 685 EUR


Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Valmistuge tööintervjuuks
standard report

Plus

Töötaja palk

9,90 EUR käibemaksuga

Tellige

Vaadake näidisraportit →

  • Palk ametikohtade, piirkondade, hariduse järgi
  • Ülevaade mitterahalistest hüvedest
  • Valmistage plaatide läbirääkimiste näpunäited
Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

99,00 EUR ilma käibemaksuta

Tellige

Vaadake näidisraportit →

  • Ametikohtade palk, piirkond, haridus, praktika, ettevõtte suurus
  • Palk ja selle osad (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
  • Vastajate jagamine palgaarvestusse
  • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
  • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus
  • Finantshüvitiste analüüs