logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
2 400
2 600
 
10% teenib vähem 1 220 EUR
10% teenib rohkem 2 765 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Ehitustööde ja muude tegevuste korraldamise, haldamise ja koordineerimise eest vastutamine ehitusplatsil.
 • Ehitustööde edenemise regulaarne hindamine, eelarveliste vahendite kasutamise jälgimine.
 • Kõikide tehtud ehitustööde kajastamine ehituspäevikus.
 • Ehitustööde ning muude tegevuste alguse ja lõpetamise otsuste tegemine ehitusplatsil ja ehitisel.
 • Korralduste jagamine seoses ehitustööde, töökorralduse ja inimeste liikumisega ehitusplatsil ja ehitisel.
 • Ehitustoodete tarnete vastuvõtmine, nende sobivuse hindamine ning nende kasutuse ja ladustamine hindamine ehitusplatsil.
 • Korralduste andmine ehitustööde ja muude tegevuste viivitamatuks peatamiseks ehitusplatsil ja konstruktsioonis.
 • Ehitustööde järjestuse koordineerimine.
 • Võõrastel ehitusplatsil ja ehitisel viibimise keelamine.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht Ehitusplatsi juht - Ehitus ja kinnisvara tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

671. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 1 285 EUR

193. koht

Käibemaksuspetsialist

Majandus, rahandus ja raamatupidamine

Salary group 2

1 128 - 3 073 EUR

192. koht

Ehitusplatsi juht

Ehitus ja kinnisvara

Salary group 2

1 220 - 2 765 EUR

191. koht

Protsessiinsener

Elekter ja energeetika

Salary group 2

1 407 - 2 895 EUR

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

1 990 - 8 332 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel