logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
2 400
2 600
 
10% teenib vähem 1 168 EUR
10% teenib rohkem 2 662 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Ehitustööde ja muude tegevuste korraldamise, haldamise ja koordineerimise eest vastutamine ehitusplatsil.
 • Ehitustööde edenemise regulaarne hindamine, eelarveliste vahendite kasutamise jälgimine.
 • Kõikide tehtud ehitustööde kajastamine ehituspäevikus.
 • Ehitustööde ning muude tegevuste alguse ja lõpetamise otsuste tegemine ehitusplatsil ja ehitisel.
 • Korralduste jagamine seoses ehitustööde, töökorralduse ja inimeste liikumisega ehitusplatsil ja ehitisel.
 • Ehitustoodete tarnete vastuvõtmine, nende sobivuse hindamine ning nende kasutuse ja ladustamine hindamine ehitusplatsil.
 • Korralduste andmine ehitustööde ja muude tegevuste viivitamatuks peatamiseks ehitusplatsil ja konstruktsioonis.
 • Ehitustööde järjestuse koordineerimine.
 • Võõrastel ehitusplatsil ja ehitisel viibimise keelamine.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht Ehitusplatsi juht - Ehitus ja kinnisvara tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

623. koht

Juurdelõikaja

Tekstiili-, naha- ja rõivatööstus

Salary group 1

633 - 1 094 EUR

170. koht

IT hooldusspetsialist

Infotehnoloogia (IT)

Salary group 2

1 046 - 2 906 EUR

169. koht

Ehitusplatsi juht

Ehitus ja kinnisvara

Salary group 2

1 168 - 2 662 EUR

168. koht

Tellingute paigaldaja

Ehitus ja kinnisvara

Salary group 2

984 - 3 647 EUR

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

1 979 - 7 736 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel