logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
2 000
3 000
 
10% teenib vähem 1 458 EUR
10% teenib rohkem 4 099 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Automatiseeritud testimise jaoks tööriistade valikul ja arendamisel osalemine, kasutades samal ajal automaattestimise tipptehnoloogiaid.
 • Koostöö arendusosakonnaga võimalike automatiseeritud testimise valdkondade väljaselgitamisel, tööriistade ja skriptide rakendamisel ning püsivate integratsiooni ja aruandlustööriistadega sidumisel.
 • Automatiseeritud testimisskriptide loomine ja hooldamine, nende käitamine, tulemuste analüüsimine ja tõrkeotsing.
 • Testimisandmebaaside ja testimise andmete loomine.
 • Testimine rakenduste ja nende funktsioonide abil, kasutades automatiseeritud tööriistu, tuvastatud vigade hindamist ja analüüsimist.
 • Testimisdokumentatsiooni töötlemine, aruandlus ja vigade üle arvestuse pidamine.
 • Teabe värskendamine tõrkeotsingu ja testimise stsenaariumide (Jira, SharePoint jms) kohta.
 • SW testimise tegevuste käigus kasutatava testimismetoodika seadistamine, jälgimine ja arendamine automatiseeritud testimise seisukohast.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht IT-tester - automatiseeritud testid - Infotehnoloogia (IT) tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

671. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 1 285 EUR

64. koht

Kliiniline uurija

Farmaatsiatööstus

Salary group 2

1 432 - 4 087 EUR

63. koht

IT-tester - automatiseeritud testid

Infotehnoloogia (IT)

Salary group 2

1 458 - 4 099 EUR

62. koht

Aktuaar

Kindlustus

Salary group 2

1 639 - 3 645 EUR

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

1 990 - 8 332 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel