logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
 
10% teenib vähem 1 227 EUR
10% teenib rohkem 2 378 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Tootmisprotsessi juhtimine ja korraldamine määratud vahetuse piires.
 • Vastutus ülesannete andmise, igapäevase tootmiseesmärgi saavutamise ning toodete kvaliteedi ja kvantiteedi parandamise eest.
 • Alluvate tulemuslikkuse juhtimine, motiveerimine ja hindamine.
 • Tehnoloogiliste protsessidele, turvalisuse, tule- ja sanitaareeskirjadele vastavuse kontrollimine.
 • Vastutus uute töötajate koolitamise eest.
 • Probleemiolukordade lahendamine, nende kõrvaldamiseks parandusmeetmete võtmine ja rakendamine.
 • Osalemise kontrollimine ja registreerimine.
 • Töödokumentatsiooni haldamine.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht Vahetuse juht / tootmisprotsessi juht - Juhtimine tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

670. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 1 226 EUR

272. koht

Õigusabiteenuse praktikant

Õigus / juura / seadusandlus

Salary group 2

1 103 - 2 443 EUR

271. koht

Vahetuse juht / tootmisprotsessi juht

Juhtimine

Salary group 2

1 227 - 2 378 EUR

270. koht

Tootmise planeerija

Mehaanika

Salary group 2

1 275 - 2 319 EUR

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

2 051 - 7 966 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel