logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
2 000
3 000
 
10% teenib vähem 1 639 EUR
10% teenib rohkem 3 645 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Kindlustusturu jälgimine, uute toodete väljatöötamine ja olemasolevatele toodetele muudatuste pakkumine.
 • Kindlustuslepingute, kindlustustingimuste ja erikokkulepete sõnastamine.
 • Elukindlustuse ja lisakindlustuse kindlustusmaksete tariifide ja tehniliste tingimuste suuruse määramine.
 • Tehniliste äriplaanide ja käsiraamatute ettevalmistamine ja värskendamine.
 • Dokumentide koostamine tooteinnovatsiooniga seotud muudatuste elluviimiseks infosüsteemis.
 • Arvutiprogrammide loomine ja värskendamine jaotusvõrkude, hinnakujunduse, maksustamise ja tehniliste muudatuste jaoks elukindlustuses.
 • Toodete kasumlikkuse testimine.
 • Isikustatud kindlustuspakkumiste ettevalmistamine.
 • Elukindlustuse mittestandardsete muudatuste hindamiseks dokumentide koostamine.
 • Finantsfondidega seotud tegevuste teostamine ja tagamine investeerimiselukindlustuses.
 • Dokumentatsiooni ettevalmistamine ja jaotusvõrkude metoodiliste koolituste läbiviimine.
 • Dokumentatsiooni ettevalmistamine raamatupidamisele, keskpangale, audiitoritele, aktsionäridele ja teistele üksustele, edasikindlustusandja jaoks perioodiliste aruannete ettevalmistamine.
 • Elukindlustustoodete teemal ekspertkonsultatsiooni pakkumine ettevõtte teistele üksustele.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht Aktuaar - Kindlustus tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

671. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 1 285 EUR

63. koht

IT-tester - automatiseeritud testid

Infotehnoloogia (IT)

Salary group 2

1 458 - 4 099 EUR

62. koht

Aktuaar

Kindlustus

Salary group 2

1 639 - 3 645 EUR

61. koht

C++-programmeerija

Infotehnoloogia (IT)

Salary group 2

1 621 - 4 318 EUR

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

1 990 - 8 332 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel