logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
1 400
1 600
1 800
2 000
 
10% teenib vähem 1 331 EUR
10% teenib rohkem 2 140 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Kahjustatud või hävinud asjade vaatluse teostamine või selle tagamine, sh vastava dokumentatsiooni täitmine.
 • Klientide, kaasatud või kutsutud isikute, riigiasutuste ja väliste lepingupartneritega suhtlemine eesmärgiga tagada kõik pretensiooni igakülgseks hindamiseks vajalikud dokumendid.
 • Klientide hüvitamiseks esitatud nõuete hindamine kehtivate õigusnormide ja kindlustuslepingu alusel ning klientide teavitamine tulemusest.
 • Hüvitusreservi suuruse ja hüvitise suuruse määramine vastavalt kehtivatele õigusnormidele, sisekorra-eeskirjadele ja kindlustuslepingule ning kindlustushüvitiste üleandmine klientidele.
 • Regressiooniprotseduuride dokumentatsiooni ettevalmistamine.
 • Klientide kaebuste ja vaidlustamiste käsitlemine.
 • Professionaalse nõustamisteenuse pakkumine klientidele ja teistele ettevõtte osakondadele antud kindlustusliigi kahjude lahendamisega seotud küsimustes.
 • Sobivate vormide, sise-eeskirjade ja direktiivide värskendamine.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht Kahjukäsitleja - Kindlustus tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

671. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 1 285 EUR

352. koht

Veevarustuse insener

Vee-, metsa- ja keskkonnamajandus

Salary group 2

1 150 - 2 169 EUR

351. koht

Kahjukäsitleja

Kindlustus

Salary group 2

1 331 - 2 140 EUR

350. koht

E-äri spetsialist

Äri / kommerts / kaubandus

Salary group 2

1 081 - 2 419 EUR

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

1 990 - 8 332 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel