logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
 
10% teenib vähem 938 EUR
10% teenib rohkem 2 112 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Kindlustusvõtjate ja kindlustusmaksjate avalduste andmete registreerimine infosüsteemis kindlustusvõtjate registris ja kindlustusmaksjate registris.
 • Infosüsteemis kindlustusvõtjate ja kindlustusmaksjate andmete uuendamine laekunud ja küsitud dokumentide alusel.
 • Kindlustusvõtjatele tervisekaartide, Euroopa ravikindlustuskaartide ja muude tõendite väljastamine.
 • Õigusvormide väljastamine ja kinnitamine.
 • Kindlustusmaksjatelt saadud informatsiooni registreerimine ja arhiveerimine.
 • Põrkuvate kindlustussuhete lahendamine koostöös teiste tervisekindlustusettevõtetega.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht Registrihaldur - Kindlustus tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

671. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 1 285 EUR

488. koht

Tootmisliini mehhatroonik

Tootmine

Salary group 2

1 050 - 2 040 EUR

487. koht

Registrihaldur

Kindlustus

Salary group 2

938 - 2 112 EUR

486. koht

Tööriistade parandaja

Tootmine

Salary group 2

982 - 2 056 EUR

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

1 990 - 8 332 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel