logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
1 400
1 600
1 800
2 000
 
10% teenib vähem 1 288 EUR
10% teenib rohkem 2 152 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Tervishoiuteenuse osutajate tegevuslubade registri administreerimise ja ajakohastamise kontrollimine.
 • Tervishoiuteenuse osutajate tegevuslubade registriga sõlmitud lepingute täielikkuse ja õigsuse kontrollimine.
 • Lepingutingimusi puudutavate konsultatsiooniprotseduuride läbiviimisel osalemine.
 • Lepinguliste tingimuste kohta aktsepteeritud märkuste töötlemine ja nende lisamine lepingutesse.
 • Ettevõtte terviseprogrammide ettepanekute ettevalmistamisel osalemine.
 • Materiaalsete ja tehniliste seadmete hindamine tervishoiuteenuse osutajate tegevuslubade registri lepinguliste tingimuste kohta, arvestades nende maksumust.
 • Analüüsidega töötamine ja sekundaarsete analüüside koostamine seoses hinnatingimustega, mis on sätestatud lepingutes tervishoiuteenuse osutajate tegevuslubade registriga, lähtudes ettevõtte soovidest ja vajadustest.
 • Statistiliste ülevaadete koostamine tervishoiuteenuse osutajate tegevuslubade registri hinnastamistingimuste mõjust ettevõtte eelarvele.
 • Terviseametile, Sotsiaalministeeriumile ja teistele institutsioonidele adresseeritud arvamuste esitamine ja taotluste menetlemine, kui nende taotlus on osakonna jaoks faktiliselt asjakohane.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht Tervishoiuteenuste ostuspetsialist - Kindlustus tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

671. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 1 285 EUR

362. koht

Kindlustusmaakler

Kindlustus

Salary group 2

1 109 - 2 380 EUR

361. koht

Tervishoiuteenuste ostuspetsialist

Kindlustus

Salary group 2

1 288 - 2 152 EUR

360. koht

Tehnik

Ajakirjandus, trükindus ja meedia

Salary group 2

1 117 - 2 246 EUR

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

1 990 - 8 332 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel