logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
 
10% teenib vähem 799 EUR
10% teenib rohkem 1 958 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Rahuldamata nõuete päevakorra haldamine ja töötlemine.
 • Tähtaja ületanud nõuete tasumise jälgimine.
 • Telefoni teel võlgnikega ühenduse võtmine, tasumisele kuuluvate summade sissenõudmine.
 • Võlgnikele ja teistele pakkuja-kliendi suhetes osalejatele märgukirjade ja meeldetuletuste saatmine.
 • Võlgnikega lepingute sõlmimine, maksetähtaegade ja tagasimaksegraafikute läbirääkimine.
 • Sissenõudmata võlgade üleandmine kohtutäituritele ja sissenõudmisfirmadele.
 • Panustamine sissenõudmata võlgade kogumahu vähendamisele.
 • Võlgnike kontaktandmete väljaselgitamine.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Enamasti (>15%)
Aeg-ajalt (5-15%)
Harv (<5%)

Ametikoht Nõuete spetsialist - Majandus, rahandus ja raamatupidamine tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

635. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 990 EUR

362. koht

Tehnoloog

Mehaanika

Salary group 2

818 - 1 921 EUR

361. koht

Nõuete spetsialist

Majandus, rahandus ja raamatupidamine

Salary group 2

799 - 1 958 EUR

360. koht

Tehniline töötaja

Tehnika ja arendamine

Salary group 2

791 - 1 970 EUR

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

1 601 - 6 349 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel