logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
 
10% teenib vähem 1 106 EUR
10% teenib rohkem 2 267 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Rahuldamata nõuete päevakorra haldamine ja töötlemine.
 • Tähtaja ületanud nõuete tasumise jälgimine.
 • Telefoni teel võlgnikega ühenduse võtmine, tasumisele kuuluvate summade sissenõudmine.
 • Võlgnikele ja teistele pakkuja-kliendi suhetes osalejatele märgukirjade ja meeldetuletuste saatmine.
 • Võlgnikega lepingute sõlmimine, maksetähtaegade ja tagasimaksegraafikute läbirääkimine.
 • Sissenõudmata võlgade üleandmine kohtutäituritele ja sissenõudmisfirmadele.
 • Panustamine sissenõudmata võlgade kogumahu vähendamisele.
 • Võlgnike kontaktandmete väljaselgitamine.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht Nõuete spetsialist - Majandus, rahandus ja raamatupidamine tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

670. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 1 226 EUR

384. koht

Masinajuhid

Transport / logistika

Salary group 2

1 064 - 2 303 EUR

383. koht

Nõuete spetsialist

Majandus, rahandus ja raamatupidamine

Salary group 2

1 106 - 2 267 EUR

382. koht

Psühholoog

Haridus, teadus ja uurimistöö

Salary group 2

1 178 - 2 103 EUR

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

2 051 - 7 966 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel