logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
 
10% teenib vähem 1 149 EUR
10% teenib rohkem 2 318 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Rahuldamata nõuete päevakorra haldamine ja töötlemine.
 • Tähtaja ületanud nõuete tasumise jälgimine.
 • Telefoni teel võlgnikega ühenduse võtmine, tasumisele kuuluvate summade sissenõudmine.
 • Võlgnikele ja teistele pakkuja-kliendi suhetes osalejatele märgukirjade ja meeldetuletuste saatmine.
 • Võlgnikega lepingute sõlmimine, maksetähtaegade ja tagasimaksegraafikute läbirääkimine.
 • Sissenõudmata võlgade üleandmine kohtutäituritele ja sissenõudmisfirmadele.
 • Panustamine sissenõudmata võlgade kogumahu vähendamisele.
 • Võlgnike kontaktandmete väljaselgitamine.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht Nõuete spetsialist - Majandus, rahandus ja raamatupidamine tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

671. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 1 285 EUR

381. koht

Kohtuniku abi

Õigus / juura / seadusandlus

Salary group 2

974 - 2 391 EUR

380. koht

Nõuete spetsialist

Majandus, rahandus ja raamatupidamine

Salary group 2

1 149 - 2 318 EUR

379. koht

Ametnik

Avalik sektor ja omavalitsused

Salary group 2

1 210 - 2 072 EUR

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

1 990 - 8 332 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel