logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
800
1 000
1 200
1 400
1 600
 
10% teenib vähem 610 EUR
10% teenib rohkem 1 691 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Dokumentide/arestimisaktide töötlemine täitemenetluse reeglite alusel.
 • Dokumentide ettevalmistamine.
 • Täitemenetluse kava haldamine.
 • Ettepanekute ettevalmistamine maksude sissenõudmiseks.
 • Võlgniku vara hindamine.
 • Suhtlus kohtute, riigi ja riigiasutustega.
 • Suhtlus täitemenetlustes osalejatega ning üksikisikute ja ettevõtetega.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Ametikoht Kohtutäituri õpilane - Õigus / juura / seadusandlus tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

634. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 980 EUR

502. koht

Tööline

Tootmine

Salary group 2

812 - 1 399 EUR

501. koht

Kohtutäituri õpilane

Õigus / juura / seadusandlus

Salary group 2

610 - 1 691 EUR

500. koht

Keeletoimetaja / korrektor

Tõlkimine

Salary group 2

687 - 1 590 EUR

1. koht

Tegevdirektor

Tippjuhtimine

Salary group 3

2 362 - 6 079 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel