logo

in Eesti riigis Õigus / juura / seadusandlus valdkonnas töötava inimese palgavahemik jääb tüüpiliselt from 1 165,00 EUR (minimaalne tasu) ja 2 440,00 EUR vahele.

See on igakuine täielik netotöötasu koos lisatasude ja boonustega. Palgatasemed on positsiooniti väga erinevad. Teiste positsioonide palgatasemetega saab tutvuda allolevate linkide abil.

Igakuine netopalk
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
2 400
 
10% 1 165 EUR
90% 2 440 EUR
Palgad võivad olenevalt ametikohast erineda, antud väärtus on soovituslik.

Ettevõtete jaoks - võta palkade üle otsustamisel enesekindlus

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Teil on alati asjakohased palgaandmed käepärast.

Klikkige ametikohal ja osalege uuringus.

Administraator

598 - 1 602 EUR
Näe rohkem

Advokaat

1 213 - 2 906 EUR
Näe rohkem

Jurist

1 163 - 2 382 EUR
Näe rohkem

Juristi abi

910 - 1 963 EUR
Näe rohkem

Kohtunik

1 632 - 4 660 EUR
Näe rohkem

Kohtuniku abi

929 - 1 863 EUR
Näe rohkem

Kohtutäitur

850 - 2 267 EUR
Näe rohkem

Kohtutäituri õpilane

569 - 1 510 EUR
Näe rohkem

Notar

912 - 3 022 EUR
Näe rohkem

Notari abi

587 - 1 632 EUR
Näe rohkem

Prokurör

1 233 - 3 565 EUR
Näe rohkem

Õigusabiteenuse praktikant

672 - 1 401 EUR
Näe rohkem