logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
 
10% teenib vähem 1 182 EUR
10% teenib rohkem 2 167 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Konkreetsete töökohtade kvalifikatsiooni eelduste määratlemine.
 • Vastutus värbamiskuulutuste sisu ja selle edastamise eest massimeedias.
 • Kandidaatidega vestluste pidamine.
 • Töölepingute sisu koostamine.
 • Töösuhte alguse ja lõppemisega seotud tegevuste tegemine.
 • Palgaarvestuses kasutatavate materjalide ettevalmistamine.
 • Koolitus- ja haridustegevuse tagamine organisatsioonis.
 • Motivatsiooni- ja hüvede süsteemi formuleerimine, juhtimine ja optimeerimine.
 • Vastutus töötajate isikuandmete arhiveerimise ja kaitsest kinnipidamise eest.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht Personaliametnik - Personal / värbamine tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

671. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 1 285 EUR

391. koht

Elektromontöör

Elekter ja energeetika

Salary group 2

1 059 - 2 404 EUR

390. koht

Personaliametnik

Personal / värbamine

Salary group 2

1 182 - 2 167 EUR

389. koht

Metsaülem

Vee-, metsa- ja keskkonnamajandus

Salary group 2

1 050 - 2 270 EUR

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

1 990 - 8 332 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel