logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
1 400
1 600
1 800
2 000
 
10% teenib vähem 1 284 USD
10% teenib rohkem 2 167 USD
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Osalemine kodu- ja välismaistes sõjalistes operatsioonides.
 • Ülemuste korralduste täitmine.
 • Vastutus määratud sõjaväevarustuse ja -relvastuse eest.
 • Määratud sõjaväevarustuse ja -relvastuse hooldamine.
 • Mootorsõidukite juhtimine ja sõjavarustuse käsitsemine.
 • Tsiviilelanike abistamine hädaolukordades (üleujutused jne).

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht Sõdur - Riigikaitse ja turvavaldkond tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

670. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

650 - 1 333 USD

430. koht

Büroojuht

Administratiivtöö

Salary group 2

1 175 - 2 147 USD

429. koht

Sõdur

Riigikaitse ja turvavaldkond

Salary group 2

1 284 - 2 167 USD

428. koht

Katusepanija

Ehitus ja kinnisvara

Salary group 2

1 132 - 2 210 USD

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

2 141 - 8 498 USD

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel