logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
2 000
3 000
 
10% teenib vähem 1 093 EUR
10% teenib rohkem 4 072 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Vastutus tervishoiuasutuse majandustulemuste eest.
 • Vastutus pakutavate tervishoiuteenuste taseme eest.
 • Vastutus seadusandlike ja sisemiste eeskirjade rakendamise ja järgimise eest.
 • Ettepanekute tegemine ja ümberhindamine, et parandada majandustulemusi ja saavutada osutatavate tervishoiuteenuste parem kvaliteet.
 • Alluvate juhtimine, motiveerimine ja hindamine.
 • Äriliste läbirääkimiste juhtimine.
 • Tervishoiuasutuse esindamine meedias.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Ametikoht Raviasutuse juht - Tippjuhtimine tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

635. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 990 EUR

41. koht

Tehnilise osakonna juhtaja

Tehnika ja arendamine

Salary group 2

1 742 - 3 247 EUR

40. koht

Raviasutuse juht

Tippjuhtimine

Salary group 2

1 093 - 4 072 EUR

39. koht

Scrum Master

Infotehnoloogia (IT)

Salary group 2

1 577 - 3 432 EUR

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

1 601 - 6 349 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel