logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
2 000
3 000
4 000
5 000
 
10% teenib vähem 1 414 EUR
10% teenib rohkem 5 526 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Tagada tehases kaupade või teenuste tõhus ja tulemuslik tootmine, täites kvaliteedi ja kvantiteedi eesmärke.
 • Edendada ja jõustada ohutusprotokolle ja eeskirju, et säilitada ohutu töökeskkond kõigile tehase töötajatele.
 • Rakendage kvaliteedikontrolli protsesse, et tagada toodete või teenuste vastavus kehtestatud standarditele ja klientide ootustele.
 • Hallake varude taset tagamaks, et toorained, komponendid ja valmistooted oleksid optimaalsel tasemel, et rahuldada tootmisvajadusi ilma liigsete jäätmeteta.
 • Jälgige ja kontrollige tegevuskulusid, et maksimeerida kasumlikkust, säilitades samal ajal toote kvaliteedi ja ohutuse.
 • Värbage, koolitage ja juhendage tehase töötajaid, edendades tootlikku ja motiveeritud tööjõudu. Tegelege töötajate murede ja tulemuslikkuse probleemidega.
 • Jälgige seadmete hooldusgraafikuid, et minimeerida seisakuid ja tagada seadmete töökindlus.
 • Töötada välja ja ellu viia tootmisplaane, et rahuldada tõhusalt klientide nõudlust ja tarnegraafikuid.
 • Valmistage ette ja hallake tehase eelarveid, jälgige kulusid ja tulusid, et tagada finantseesmärkide täitmine.
 • Veenduge, et tehas järgiks keskkonnaeeskirju ja jätkusuutlikkuse eesmärke, rakendades tavasid, mis minimeerivad keskkonnamõju.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht Tehase direktor - Tippjuhtimine tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel