logo
Keskmine netokuupalk Eestis sellel positsioonil on
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
 
10% teenib vähem 1 313 EUR
10% teenib rohkem 2 278 EUR
Võrdle oma palka teistega
Kuvatud palk kajastab netopõhipalka kogu riigis. Palga suurust mõjutavad veel boonused, piirkonnad ja paljud teised asjaolud.

Ametipositsiooni kirjeldus

 • Vastutus uute toodete juurutamise eest ettevõttes.
 • Üksikasjalike tootmisdokumentide ja tööprotseduuride tegemine.
 • Tootmisdokumentide ja tööprotseduuride värskendamine tootmisprotsessi muutumise korral.
 • Tootmisprotsessi efektiivsust tõstvate tööriistade juurutamine (nt Six Sigma, Kaizen, Lean, poka-yoke jne).
 • Tootmiskulude vähendamine, säilitades samal ajal vajaliku kvaliteedi taseme.
 • Tekkinud probleemide ja kõrvalekallete lahendamine.
 • Osalemine tehnoloogiliste seadmete valikul ja kasutuselevõtul ettevõtte territooriumil.
 • Nõuete hindamine personali, tootmisaja ja kulude osas.
 • Suhtlemine teiste ettevõtte osakondadega.

Oled tööandja? Ole palkade üle otsustamisel enesekindel.

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Meiega on teil alati ajakohased palgaandmed käepärast võtta.

Proovi palgatööriista TASUTA

Töötaja kõige tavalisem karjääritee

Graafik näitab, kuidas töötajad karjääris kõige sagedamini edenevad. Lisateabe saamiseks palgaandmetega klõpsake ametikoha nimel.

Ametikoht Protsessiinsener - Tootmine tööturul

Selle positsiooni töötasu
on kõigi positsioonide pingereas

Naiste esindatus

Vastaja keskmine vanus

671. koht

Portjee

Liigitamata elukutsed

Salary group 1

610 - 1 285 EUR

288. koht

Kõnekeskuse töödejuhataja

Klienditugi

Salary group 2

1 212 - 2 191 EUR

287. koht

Protsessiinsener

Tootmine

Salary group 2

1 313 - 2 278 EUR

286. koht

Tehnik

Telekommunikatsioon / side

Salary group 2

988 - 2 668 EUR

1. koht

Liisingujuht

Liising

Salary group 3

1 990 - 8 332 EUR

Kas see palgavahemik on liiga suur?

Oma piirkonna keskmise palga saate teada lühikese küsimustiku täitmisega

Võrdle oma palka teistega

Hankige üksikasjalikku teavet oma riigi palkade kohta

Töötajate õiglase tasu määramine
professional report icon

Pro

Palkade aruanne ettevõtte kohta

118,80 EUR*

* käibemaksuga / 99,00 EUR ilma käibemaksuta

Telli raport

Vaadake näidisraportit →

 • Ametikohtade palk, piirkond*, haridus, praktika, ettevõtte suurus
 • Palk ja selle osad* (muutuvkomponent, komisjonitasud, hüved)
 • Vastajate jagamine palgaarvestusse
 • 1. detsembri, 1. kvartiili, mediaani, 3. kvartiili, üheksanda dekiili ja keskmise palga palgavahemikud.
 • Kõigi kontrollitud mitterahaliste hüvitiste üksikasjalik jaotus*
 • Finantshüvitiste analüüs*
 • * saadaval regressioonimudeli kasutamisel