logo

Ole palga määramisel enesekindel

Palgad.ee andmed aitavad teil ühtlustada nii kandidaatide kui ka töötajate palgaootusi teie tasustamisvõimalustega.
Palgaraport sobib valitud positsiooni palgataseme ühekordseks määramiseks. Palgatööriist sobib olukordades, kus otsite andmeid suurema arvu ametikohtade kohta.

Rohkem infot

Miks tasub usaldada palgaanalüüsi Palgad.ee?

Palgauuringus osalejaid

Klientide arv

Positsioonide arv

Korduma kippuvad küsimused andmete kogumise metoodika kohta saidil Palgad.ee

Palgad.ee kogub andmeid otse töötajatelt. Igal töötajal on oluline teada, kas talle makstakse õiglaselt, ja tuhanded inimesed võrdlevad iga päev meie veebisaidi palka. Sel viisil saame loomulikult andmeid erinevate töötajate eri tüüpi ettevõtetelt, alates väikestest pereettevõtetest kuni suurte rahvusvaheliste korporatsioonideni.

Uuringumetoodika tuvastab äärmuslikud väärtused automaatselt algusest peale. Neid hinnatakse positsiooni ja piirkonna järgi. Äärväärtused tuvastatakse ja neid ei tehta täiendavaid arvutusi. Kogemused on näidanud, et 10% sisendandmetest ei läbi seda filtrit.

Ka metoodika on selleks valmis. Kui küsitluses osaleja täidab küsimustiku rohkem kui üks kord, tuvastab süsteem duplikaadi kirje ja tagab, et saadud arvutustes sisestatakse ainult üks küsimustik. Oleme selles suhtes väga ranged; statistika kohaselt eemaldatakse 20% sisendandmetest just selle duplikaadifiltri tõttu. Lõplikesse arvutustesse, millest aruanded koostatakse, sisestatakse ainult korrigeeritud andmed.

Palkade arvutamisel kasutatakse kvantiilset regressiooni, mis võtab arvesse ametikohtade, piirkondade, ettevõtte suuruse, hariduse, kogemuste ja vanuse vahelisi suhteid. Regressioonistatistika mudel võimaldab palga suurust täpselt hinnata ka siis, kui soovitud valimis on väike vastajate arv, kui selle andmebaasis on vähemalt 20 kehtivat täidetud küsimustikku. Kui meil pole nii palju andmeid valimi kohta, moodustatakse väljundid hinnangumudeli andmetest.

Võrdleme oma palgaandmeid mitme allikaga, eriti palkades töökuulutustes, aga ka palgaandmete alternatiivsete pakkujatega.

Palgauuring kogub andmeid pidevalt, küsitlusele lisandub iga päev 100–500 vastajat. Igas kvartalis arvutatakse ümber regressiooni- ja hinnangumudelid, tagades sellega meie palgaaruannetes sisalduvate andmete maksimaalse ajakohasuse.

Palgauuringus esitatud ametikohtade loetelu põhineb tööturul ja seda täiendatakse pidevalt kandidaatide ja tööandjate ettepanekute alusel. Lõplik nimekiri kajastab ka konkreetsetel ametikohtadel olevate töötajate arvu, kuna võtame arvesse eriti võimalust koguda asjakohast kogust andmeid. Väldime väga konkreetsete ametikohtade kaasamist, kus tööturul on minimaalselt kohalviibijaid, kuna me ei saaks soovitud tulemusi tagada. Sellistel juhtudel soovitame otsida üldisem või seotud positsioon ning võtta arvesse palgavahemikku.
Laadige alla praegustele üksikutele töövaldkondadele määratud ametikohtade loetelu. Kui teil puudub nimekirjas mõni positsioon, võtke meiega ühendust.

Kogu palgauuringu metoodika kohta saate lugeda eraldi lehelt kuidas Palgad.ee leht töötab .
Kas te ei leidnud seda, mida otsisite? Kirjutage meile oma küsimus aadressile [email protected],[email protected]

Palgaanalüüs aitab seada parimat tasustamisstrateegiat teie ettevõttes

Palgaanalüüs on loodud neile, kes vajavad mõistliku tasustamisstrateegia rakendamist paljudele töötajatele korraga ning seda lühikese aja jooksul. Palgaanalüüs annab kindlustunde strateegiliste otsuste langetamisel, tuginedes seejuures asjakohastele palgaturu andmetele ning säästab teie väärtuslikku aega.

Tasuta prooviversioon Rohkem infot

Mitme riigi palgaaruanded

Uurige välja, millised on palgad teistes riikides

Tööriist Palk võimaldab teil pääseda juurde kõigi seotud ametikohtade palgaandmetele. See on erandlik selle poolest, et juurdepääsu on võimalik tellida mitmele riigile.

See annab teile juurdepääsu kontod mis tahes riigi palgaandmetele. Rohkem riike saate soodustust üheaastase juurdepääsu saamiseks palgatööriistale.

Tasuta prooviversioon

Kumuleeritud positsioonid

Koostage töötaja palk mitmelt ametikohalt, mida ta täidab.

Saate ülevaate valitud ametikohtade palkadest, mida teie töötaja täidab. Samuti võetakse arvesse piirkonna, majandusharu, tava ja ettevõtte suurust.

Proovige kumulatiivseid positsioone

Palgauuringu funktsioonid

LS_PP2_ToolFuncMethodologyTitle
Metoodika

Me oleme kogunud palgaandmeid alates 2007 aastast ning töötame pidevalt selle nimel, et arendada ja täiustada meie andmetöötluse metoodikaid

LS_PP2_ToolFuncDataFromPeopleTitle
Asjakohased andmed

Täidetud küsimustikest tulenevad andmed läbivad üksikasjaliku andmetöötluse.

LS_PP2_ToolFuncBenefitsOverviewTitle
Hüvede ülevaade

Palgaanalüüsi tööriist sisaldab ka ülevaadet töötajate rahalistest ja mitterahalistest hüvedest

LS_PP2_CustomJobPanel
Kumuleeritud positsioonid

Kui töötaja teostab erinevatel ametikohtadel rohkem kui ühte tegevust, võimaldab moodul teil saada ülevaate ekraanil kõigi ametikohtade palkadest.

LS_PP2_ToolFuncInterfaceTitle
Intuitiivne liides

See võimaldab teil lihtsasti iseseisval määrata enda ettevõtte tasustamisstrateegiat.

LS_PP2_ToolFuncReadableDataTitle
Andmete selge struktureeritus

Palgaanalüüsi tulemused sisaldavad selget informatsiooni ja on kergesti mõistetavad kõigile, kes on vastutavad töötajate tasustamise eest.

LS_PP2_ToolFuncAccessibleDataTitle
Andmete kättesaadavus

Tänu online lahendusele on kogu tiimil andmetele piiramatu ligipääs

LS_PP2_ToolFuncComparisonTitle
Regulaarsed palgavõrdlused

Töötajate palkade automaatne kvartaalne võrdlus palgaturu hetkeseisuga

LS_PP2_ToolFuncSettingsTitle
Seadete salvestamine

Võimalus salvestada valitud ametipositsioone ning tulla nende juurde tagasi igal soovitud ajahetkel

LS_PP2_ToolFuncExportTitle
Raportite eksportimine

Raportit on võimalik salvestada või printida PDF-formaadis

Palgaraport

Palgaraport on asjakohane teabeallikas personalispetsialistidele ja oma ala professionaalidele, kel on tarvis asjakohast palgainfot nii uute inimeste värbamisel kui ka olemasolevate töötajate palgakujundusel. Palgaraport hõlmab endas ametipositsiooni netopalka piirkonna, haridustaseme, töökogemuse või vanuse järgi, kuvades seejuures üksikuid palgakomponente ja mittefinantsilisi hüvesid.

Hind:

99,00 EUR*

Esitage tellimus Vaadake näidisraportit

*Käesolev hind ei sisalda käibemaksu (ühe valitud ametipositsiooni analüüsi raames.)

Hinnakiri Palgad.ee | ETTEVÕTETELE

Palgauuring

Toome teieni töötajate palgataseme ja tasustamisstrateegia printsiibid

Piiramatu arv ametiprofiile 1 aasta jooksul

 • Töötasu piirkonna, haridustaseme, töökogemuse, ettevõtte suuruse ja vanuse järgi
 • Vastajate jaotumine palgavahemiku järgi
 • Palgavahemik
 • 16 mitterahalise hüvitise loetelu
 • Rahaliste hüvede kasutegurid


 • Raportite eksportimine PDF-formaati
 • Aruannete salvestamine kontol hilisemaks kasutamiseks
 • Töötajate palkade korrapärane võrdlemine tööturul kehtivate palkadega
 • Tugi e-maili ja telefoni teel

990,00 EUR*

Tasuta prooviversioon
Palgaraport

Väärtuslik ja asjakohane sisend tööintervjuu või töötaja palgaläbirääkimise läbiviimiseks.

1 ametipositsioon

 • Töötasu piirkonna, haridustaseme, töökogemuse, ettevõtte suuruse ja vanuse järgi
 • Vastajate jaotumine palgavahemiku järgi
 • Palgavahemik
 • 16 mitterahalise hüvitise loetelu
 • Rahaliste hüvede kasutegurid


 • Ühekordne palgaraport
 • Saadetud e-kiri, mis sisaldab aruande linki ja selle PDF-versiooni

99,00 EUR*

Esitage tellimus

Vaadake näidisraportit

* Hinnad on esitatud ilma 20% käibemaksuta
Kui soovite personaalselt kohandatud lahendust, siis võtke meiega julgelt ühendust [email protected],[email protected].