logo

in Eesti riigis Tõlkimine valdkonnas töötava inimese palgavahemik jääb tüüpiliselt from 812,00 EUR (minimaalne tasu) ja 1 587,00 EUR vahele.

See on igakuine täielik netotöötasu koos lisatasude ja boonustega. Palgatasemed on positsiooniti väga erinevad. Teiste positsioonide palgatasemetega saab tutvuda allolevate linkide abil.

Igakuine netopalk
1 000
1 200
1 400
1 600
 
10% 812 EUR
90% 1 587 EUR
Palgad võivad olenevalt ametikohast erineda, antud väärtus on soovituslik.

Ettevõtete jaoks - võta palkade üle otsustamisel enesekindlus

Pange oma töötajate palgad õiglaselt paika. Selles aitab teid üksikasjalik palgaraport. Teil on alati asjakohased palgaandmed käepärast.

Klikkige ametikohal ja osalege uuringus.

Keeletoimetaja / korrektor

615 - 1 400 EUR
Näe rohkem

Tõlk (suuline tõlge / viipekeeles)

671 - 1 532 EUR
Näe rohkem

Tõlkija (kirjalik tõlge)

771 - 1 489 EUR
Näe rohkem